Slide
Slide
Lijn blauw mr. Westdorp

Juridisch advies voor ondernemers

Advies beeld mr. Westdorp

"als expert in dit vakgebied kan ik je helpen"

Juridisch advies op het gebied van arbeids- en privacyrecht voor ondernemers.

Als jurist gespecialiseerd in arbeidsrecht en privacyrecht help ik je graag bij het naleven van de wet- en regelgeving op deze gebieden. Door mijn ruime ervaring als professional binnen het bedrijfsleven, begrijp ik dat het naleven van de regelgeving complex kan zijn en de mogelijke gevolgen voor je bedrijf groot kunnen zijn.

Als werkgever heb je te maken met arbeidsrecht en moet je op de hoogte zijn van de verplichtingen die de wet aan jou als werkgever oplegt. Ik kan je helpen bij het opstellen van arbeidscontracten, het opstellen van personeelsbeleid en het naleven van wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim en ontslag. Ook als er specifieke regels gelden voor jouw branche of bedrijfstak, kan ik je adviseren over de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer.

Met betrekking tot het privacyrecht kan ik je adviseren over het beschermen van persoonsgegevens van klanten, werknemers en andere stakeholders. Al voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming had ik interesse in het privacyrecht. Sinds de AVG in werking is getreden, heb ik mij hierin verdiept en heb ik deze kennis toegepast in verschillende organisaties. Als expert in dit vakgebied kan ik je helpen bij het opstellen van een privacyverklaring, het nemen van de juiste technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen en het melden van eventuele datalekken.

"als expert in dit vakgebied kan ik je helpen"